Ledersparring

Hvad skal jeg med det her?”, ”Kan jeg få fri på fredag?”, ”Hvad gør vi med den her sag?

Spørgsmålene fra de ansatte, kunder og leverandører kan være mange i en hverdag som leder i en mindre virksomhed. Rollerne og ansvaret mellem dig som leder og de ansatte i mellem er måske ikke entydigt placeret. Samtidig kan manglen på arbejdsgange være med til at forvirre de ansatte. Du ryger i drift, knokler der-ud-af og mister til tider overblikket, bliver kort for hovedet og kommer længere væk fra den leder, du gerne vil være.

Hvorfor ledersparring?
At drive og lede en virksomhed med ansatte kræver et utal af beslutninger og et fokus i hverdagen på egen adfærd. Som ”leder for det hele” står du med ansvaret for såvel dine ansatte, driften og dig selv. Det kan i en hverdag med mange beslutninger og henvendelser fra såvel kunder som personale kræve noget særligt af dig. Du kan ikke tale helt frit med dine medarbejdere og savner et rum, hvor du kan få sat retningen og realistiske mål både for dig selv og virksomheden. Du har samtidig behov for at få bevidsthed om din egen adfærd for at kunne handle, som den leder, du ønsker at være.

Hvad kan du forvente at få ud af din investering i ledersparring?
Du vil få et fortroligt rum, hvor du kan dele dine frustrationer og få sat struktur på din hverdag. Du vil i samarbejde med Catrine sætte rammer op for din adfærd og træne din beslutningsevne. Catrine Engelgreen er god til at være visuel i sin sparring. Det vil sige, at det, du ønsker overblik over, ofte kommer ud på papir, så du lettere kan se, hvad det er, der foregår ”i dit hoved”. Det giver forståelse for din situation og gør det lettere at tage de rigtige valg. Som en sidegevinst ved ledersparringen kan du forvente at forbedre din egen trivsel og sænke dit stressniveau.

Hvordan foregår ledersparring med Catrine Engelgreen helt konkret?
Vi mødes 1-1,5 time på Catrines kontor på Gothersgade 11A, 1123 København K eller via telefonen/skype. Efter mødet får du en opfølgende mail med din læring samt de aftaler, vi har lavet på mødet. Således bliver du ansporet til at følge dine mål og drømme. Det anbefales, at du i starten booker møder med 10-14 dages mellemrum.

Afregning
Et forløb på 10 gange anbefales, da det at ændre adfærd kræver fokus og støtte.
En ledersparring 1.500 kr.
Klippekort med 5 møder 7.000 kr.
Klippekort med 10 møder 13.500 kr.
Priserne er ekskl. moms og der faktureres ved afholdelse af første møde. Er du privatperson kontakt Catrine Engelgreen for et særligt tilbud.

Copyright © 2020 Catrine Engelgreen